Navigácia

Zoznam tried

Názov
II. A Triedny učiteľ Mgr. Dana Drobná
II. A ŠPZ Triedny učiteľ Mgr. Slavka Šajdíková
II. B ŠPZ Triedny učiteľ PaedDr. Simona Janovičová
II. BC Triedny učiteľ Mgr. Hana Bolchová
II. C ŠPZ Triedny učiteľ Mgr. Simona Klimeková
II. D ŠPZ Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Lukáčová
II. E ŠPZ Triedny učiteľ Mgr. Viktória Zemanová
III. A Triedny učiteľ Ing. Daša Hronská
III. B Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Lukáčová
III. C Triedny učiteľ Mgr. Mária Niková
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Slavka Šajdíková
IV. BC Triedny učiteľ Mgr. Marta Čandiková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická
    Bullova 2
    840 11 Bratislava 411
  • +421 2 6436 5940

Fotogaléria